Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Van Hecke

Kouterstraat 90

9240 Zele

Hoofdapotheker: Charlotte Meesen

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0440 846 291

Machtigingsnummer APB: 422802

Telefoonnummer: 052 44 44 36

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.